Het probleem

De klimaatveranderingen en de stijgende zeespiegel als gevolg van de opwarming van de aarde zorgen voor frequenter en heftiger wateroverlast in kustgebieden en stroomgebieden van rivieren. Deze gebieden worden beschermd door dijken die ontworpen zijn op de maatgevende hoogwaters. Deze relatief hoge dijken vormen een fysieke barrière voor het lokale verkeer, hetgeen reden is om in die dijken coupures aan te leggen, die bij normale waterstanden bijna altijd open staan. De meeste coupures worden gesloten met behulp van schotbalken. De tijd lijkt voorbij dat de bescherming tegen frequent optredende, extreme en zich snel ontwikkelende hoogwaters op deze manier wordt gerealiseerd.  

De oplossing

Inspelend op de veranderende natuurrand-voorwaarden heeft Block It voor de coupures een permanent geplaatste, mobiliseerbare flexibele waterkering van beton ontwikkeld.

Het betreft een in de grond gebracht betonnen bak met een ingebouwde, hydraulisch in hoogte verstelbare, schuif. De coupure is te leveren in variabele lengtes en hoogtes. De schuif wordt van handmatig tot en met volautomatisch bediend. De hydrauliek werkt op netspanning maar kan ook met accumulators worden geleverd. Om een zeer hoge bedrijfszekerheid te garanderen bij stroomuitval of hydrauliekuitval kan een mechanisch systeem worden bijgeleverd. Het systeem is in de rustsituatie aan de bovenkant gesloten zodat er geen vuil, slib noch zand in de bak komt.

Eigenschappen

De Block it coupure komt in alle opzichten tegemoet aan de sleutelwoorden:
Sober, Robuust en Doelmatig die Rijkswaterstaat gebruikt voor de innovatieagenda in het kader van waterveiligheid voor zijn Hoog Water Beschermings Programma (HWBP).
 
De Block It Coupure is uniek door zijn unieke verzameling eigenschappen die hem onderscheidt van andere mobiliseerbare waterkeringen:

 • Snel mobiliseerbaar
 • Onzichtbaar in rusttoestand
 • Geen vaste bovengrondse constructies tijdens keren
 • Werking wordt voorafgaand aan mobilisatie gecontroleerd
 • Mobilisatie op eigen kracht
 • Kan puntlasten van 500kN opnemen zonder verlies van waterkerende functie
 • Optioneel op afstand bestuurbaar
 • Kan worden gebouwd op elke ondergrond
 • Eventueel te combineren met kademuur herstel
 • Grote betrouwbaarheid door gebruik van bewezen technieken en materialen
 • Zeer kleine faalkans
 • Kerende constructie niet gevoelig voor weersomstandigheden
 • Duurzame systeem door hergebruikmogelijkheden
 • Goedkoop en weinig bouwoverlast door geprefabriceerde industriële productie

Voor onze waterkering oplossing bezoekt u www.flood-defence.eu

We horen graag van u! Wanneer u interesse heeft in een van onze oplossingen neemt u dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand formulier.

Wij zijn er van overtuigd dat we voor uw project een goede oplossing kunnen bieden en denken graag met u mee!

  Uw naam *

  Uw email *

  Bedrijf *

  Telefoonnummer *

  Onderwerp

  Uw bericht

  * is verplicht